Saglasnost sa Uslovima korišćenja

Korišćenjem usluga veb-sajta Dostavasabac.rs, saglasni ste  i prihvatate pravila korišćenja određene uslove i koji su navedeni u daljem tekstu.

Zasnivanje korisničkog odnosa

Za korišćenje usluga korisnik navodi samo one podatke o sebi koji su neophodni za izvršenje usluge dostave hrane(ime, prezime, broj telefona, e mail adresu, adresu dostave hrane).Svi korisnici moraju ostaviti validan broj telefona i biti dostupni za vreme nakon izvršene porudžbine zbog provere validnosti porudžbine i kako bi ih dostavljač hrane po potrebi kontaktirao. Ukoliko naručite hranu, morate je i platiti. Naručivanje hrane se može izvršiti pozivom na broj koji je istaknut za naručivanje putem telefonskog poziva, nakon čega će Vas naš operater obavestiti o statusu porudžbine i deteljima isporuke.

Copyright

Sav softver korišćen na sajtu je specijalno projektovan i razvijan za potrebe sistema Dostavasabac.rs i zaštićen je pravnim normama koje uređuju tu oblast. Zabranjena je svaka zloupotreba prava korišćenja.

Zaštićeno ime

Dostavasabac.rs je zaštićeno trgovačko ime sistema Dostavasabac.rs. Zabranjeno je korišćenje ovog imena ili znaka od strane bilo kog servisa, proizvoda ili usluge koja nema veze sa sistemom Dostavasabac.rs. Zabranjeno je i korišćenje imena i znakova koji svojom sličnošću sa imenom i znakom Dostavasabac.rs mogu dovesti u zabludu korisnike i treća lica da bilo koji servis, proizvod ili usluga imaju veze sa sistemom Dostavasabac.rs.

Rizik isporuke

Ukoliko niste zadovoljni isporukom, možete se obratiti sistemu dostavasabac.rs, na adresu info@dostavasabac.rs, koji će pokušati da utvrdi kako može da u budućnosti spreči slična nezadovoljstva (npr. isključivanjem problematičnih restorana iz sistema dostavasabac.rs). Dostavasabac.rs ne snosi nikakvu odgovornost oko kvaliteta i ispravnosti hrane iz restorana.

Cene na sajtu

Cene proizvoda predstavljenih na sajtu Dostavasabac.rs istovetne su cenama istih proizvoda u dotičnim restoranima. Restorani su u obavezi da sistemu Dostavasabac.rs dostavljaju sve promene cena i ponude PRE nego što se iste promene u restoranu, da bi sistem Dostavasabac.rs mogao blagovremeno da uskladi cene i ponudu na sajtu. Ukoliko ipak dođe do nesklada u cenama ili do pojave netačne cene na sajtu, Dostavasabac.rs ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu proisteklu iz tog slučaja.Korisnik je u obavezi da pored cene naručene hrane plati i punu cenu dostave hrane.

Zloupotreba Servisa

Dostavasabac.rs  zadržava pravo da uskrati servis korisnicima za koje utvrdi da ga zloupotrebljavaju. Ukoliko se korisnici lažno predstavljaju, šalju lažne narudžbine i slično, Dostavasabac.rs ima pravo da takve korisnike spreči da dalje koriste sistem Dostavasabac.rs.

Poricanje garancija

Dostavasabac.rs Vam obezbeđuje sistem ‘onakav kakav je’, bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Vi prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke nastale usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja sistema Dostavasabac.rs. Dostavasabac.rs  se izričito odriče svih izraženih, podrazumevanih ili propisanih garancija, uključujući, ali ne i ograničeno na, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namenu i protiv prekršaja intelektualnih prava.

Dostavasabac.rs ne garantuje da će Servis ispuniti Vaše zahteve ni da će rad Servisa biti bez prekida i bez grešaka.

Ograničenje odgovornosti

 

Vi shvatate i prihvatate da sistem Dostavasabac.rs može imati greške u funkcionisanju, projektne greške ili druge probleme i da korišćenje Servisa može rezultirati u nepredviđenoj šteti ili gubitku, uključujući, ali ne i ograničeno na, neočekivani rezultat ili gubitak podataka.

Dostavasabac.rs ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakve nastale štete (uključujući, ali ne i ograničeno na, specijalne, nenamerne ili namerne štete, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na predvidljivost takvih šteta) proistekle iz ili povezane sa korišćenjem ili performansama sistema Dostavasabac.rs ili bilo kakvim materijalima ili servisima koje Vam Dostavasabac.rs nudi. Ni pod kojim uslovima Dostavasabac.rs nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada sistema Dostavasabac.rs , prouzrokovano direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne i ograničeno na, problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili mreže ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, bolesti zaposlenih, nesaradnja trećih lica, sve vrste društvenih previranja, naredbe domaćih i međunarodnih sudova.

Obaveštenja e-poštom

Dostavasabac.rs zadržava pravo da Vas kontaktira elektronskom poštom u smislu obaveštavanja o statusu vašeg naloga, vaših narudžbina i povremenih biltena. Ukoliko ne želite da ih primate, možete se odjaviti izmenom svoga naloga ili klikom na link za odjavu po porukama biltena.

Promene Uslova korišćenja

Dostavasabac.rs zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promeni Uslove korišćenja s vremena na vreme, promeni cenovnik i promeni sistem Dostavasabac.rs u bilo kom trenutku, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Sve takve promene na  sistemu Dostavasabac.rs će biti objavljene na sajtu i sve promene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Vi se obavezujete da povremeno posetite odeljak Uslovi korišćenja, kako biste se blagovremeno upoznali sa eventualnim promenama.Korišćenjem sistema Dostavasabac.rs po objavljivanju promena u uslovima korišćenja, vi se slažete i prihvatate sve promene.

Ostalo

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između sistema Dostavasabac.rs i Vas, kao korisnika, koji se tiču korišćenja sistema Dostavasabac.rs i zamenjuje sve prethodne, pisane ili usmene dogovore, razgovore ili ugovore koji ovde nisu posebno pomenuti. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će imati dejstvo samo ukoliko su načinjena pismeno od strane sistema Dostavasabac.rs.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim navedenim uslovom ili pravilom, molimo Vas da više ne koristite sistem Dostavasabac.rs.